اخذ گرید «الف» نشریات علمی پژوهشی
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت انتشار: ۲۳:۳۰

اخذ گرید «الف» نشریات علمی پژوهشی

اخذ گرید «الف» نشریات علمی پژوهشی موسسه

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند هر سه نشریه موسسه آموزش عالی آیندگان با عنوان :

« تصمیم گیری و تحقیق در عملیات »  

« International Journal of Research in Industrial Engineering »

« Journal of Applied Research on Industrial Engineering »

موفق به اخذ گرید « الف » علمی پژوهشی وزرات علوم (MSRT)  گردیده اند . 

 

https://journals.msrt.ir/home/detail/11920

https://journals.msrt.ir/Home/Detail/11529

https://journals.msrt.ir/Home/Detail/11505

 

معاونت پژوهش ، فناوری و دانشجویی

 


( ۲ )

نظر شما :