اطلاعیه نحوه دسترسی به سامانه آموزشی

اطلاعیه نحوه دسترسی به سامانه آموزشی

کلیه دانشجویان می توانند  به منظور استفاده از آموزش الکترونیکی در نیمسال جاری از طریق اطلاعات زیر به سامانه مذکور  به آدرس (سایت دانشگاه-آموزش مجازی دانشجویان-لینک کلاس های درس ) دسترسی داشته باشند. جهت دریافت راهنمای شرکت در کلاس های مجازی بر روی کلمه راهنما  کلیک نمایید.

آدرس  لینک های کلاس مجازی در سامانه دانشگاه

لینک راهنما

کد کاربری

رمز عبور

سایت دانشگاه-آموزش مجازی دانشجویان-لینک کلاس های درس

راهنما

شماره دانشجویی

123456

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت انتشار: ۱۲:۰۷

کلید واژه ها: سامانه آموزشی مدرس دانشجو


( ۲۹ )

نظر شما :