جلسه مشاورین مرکز مشاوره و ریاست موسسه برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت انتشار: ۱۴:۲۴

جلسه مشاورین مرکز مشاوره و ریاست موسسه برگزار شد.

روز چهارشنبه 24 دی 1399 ریاست موسسه آموزش عالی آیندگان، دکتر سید اسماعیل نجفی، با معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و مسئول مرکز مشاوره آیندگان، دکتر الهه صادقی، و مشاورین همکار مرکز مشاوره در سالن جلسات دیدار و گفتگو کردند.

کلید واژه ها: مشاوره مرکز مشاوره


نظر شما :