نشست صمیمانه مسئولین موسسه با رئیس کمیته امداد
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت انتشار: ۱۴:۰۵

نشست صمیمانه مسئولین موسسه با رئیس کمیته امداد

نشست صمیمانه معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، دکتر الهه صادقی،  م و رئیس کمیته امداد شهرستان تنکابن درخصوص عقد تفاهمنامه همکاری در کمیته امداد شهرستان تنکابن برگزار شد. 

کلید واژه ها: کمیته امداد تفاهمنامه همکاری


نظر شما :