تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت انتشار: ۱۴:۰۱

حضور مدیران گروه در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جدول زمان بندی حضور مدیران محترم گروه

در نیمسال  اول تحصیلی 1400-1399

گروه آموزشی

مدیر گروه مربوطه

روز

ساعت

برق

آقای دکتر صابری

یکشنبه

8 الی 14

مکانیک و تاسیسات

آقای دکتر مسلمی

سه شنبه

8 الی 14

علوم پایه- طراحی دوخت- صنایع غذایی-تربیت بدنی

خانم دکتر قاضیانی

چهارشنبه

8 الی 14

عمران و نقشه برداری

آقای دکتر معصومی

چهارشنبه

8 الی 14

کامپیوتر

آقای دکتر بهشتی

یکشنبه

چهارشنبه

 10:30 الی 7:30

11:30 الی 7:30

گرافیک

آقای جمشیدی

یکشنبه

8 الی 14

معارف

آقای دکتر دیلمی

سه شنبه

8 الی 14

حسابداری و مدیریت

آقای دکتر ایمنی

سه شنبه

8 الی 14

روانشناسی

خانم دکتر صادقی

چهارشنبه

8 الی 14

حقوق

آقای دکتر امینی

(آقای دکتر اسدی)

چهارشنبه

8 الی 14

معماری و شهرسازی

خانم دکتر میرمیران

پنجشنبه

8 الی 14

زبان های خارجی

آقای دکتر حکمت شعار

دوشنبه

چهارشنبه

10:30 الی 7:30

12:30 الی 7:30

صنایع

آقای دکتر عدالت پناه

سه شنبه

8 الی 14

کلید واژه ها: مدیران گروه گروه آموزشی


( ۱ )

نظر شما :