تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت انتشار: ۱۲:۱۲

اطلاعیه تسویه حساب مالی

قابل توجه  دانشجویان گرامی:

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که امتحان پایان ترم دارند، می رساند ، جهت پیشگیری از ویروس کرونا و همچنین ازدحام در محل موسسه تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵مهلت دارند نسبت به تسویه حساب مالی خود بصورت اینترنتی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تسویه حساب کارت ورود به جلسه امتحانات صادر نخواهد شد.

                                                                                      معاونت اداری و مالی موسسه

کلید واژه ها: تسویه حساب مالی


( ۳ )