نشست تخصصی تجزیه و تحلیل آثار گرافیک
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت انتشار: ۲۱:۱۴

نشست تخصصی تجزیه و تحلیل آثار گرافیک

اولین نشست تخصصی رشته گرافیک تحت عنوان " تجزیه و تحلیل آثار گرافیک" روز یکشنبه 3 آذر 98 با حضور محمد جمشیدی،مدیر گروه رشته گرافیک، استاد خلیلی، مدرس گروه گرافیک، و دانشجویان رشته گرافیک در سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی آیندگان برگزار شد.

کلید واژه ها: گرافیکتحلیلآثار


نظر شما :