تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت انتشار: ۱۴:۳۷

شرایط دریافت تخفیف دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

دانشجویان حائز شرایط دریافت تخفیف دانشجویی میتوانند از تاریخ 02/09/98 لغایت 30/09/98 پس از تکمیل فرم تخفیف شهریه به حوزه ریاست (خانم مقدم ) مراجعه نمایند.

تاریخ فوق قابل تمدید نمی باشد.

معاونت اداری و مالی

کلید واژه ها: تخفیف دانشجویی


نظر شما :