گزارش تصویری از اولین مسابقه ملی رباتیک آیندگان (ربووات۲۰۱۹) (۳)
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت انتشار: ۱۳:۰۸

گزارش تصویری از اولین مسابقه ملی رباتیک آیندگان (ربووات۲۰۱۹) (۳)

کلید واژه ها: مسابقات رباتیکمسابقه ملیرباتیک


نظر شما :