به مناسبت هفته منابع طبیعی کاشت درخت در محوطه موسسه انجام شد
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت انتشار: ۱۴:۵۲

به مناسبت هفته منابع طبیعی کاشت درخت در محوطه موسسه انجام شد

به گزارش روابط عمومی:

در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری تعدادی از اساتید، دانشجویان و کارکنان موسسه، با کاشت چند اصله نهال در محوطه پردیس موسسه این روز را گرامی داشتند.

مدیر دانشجویی و فرهنگی، دکتر محمد صابری، با اشاره به این نکته که محیط زیست میراث فرزندان ما است، این روز را بهانه ای برای احترام به محیط زیست و ترویج درختکاری در بین اقشار مختلف مردم برشمرد.

وی، هدف از برگزاری این مراسم را ارتقا و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی دانست و نام گذاری 15 اسفند به عنوان روزدرختکاری را فرصت مناسبی برای توسعه فضای سبز، آموزش در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست عنوان کرد.

در پایان مراسم تعدادی نهال نیز کاشته شد.

کلید واژه ها: درختکاریمنابع طبیعیروز درختکاری


نظر شما :