کارگاه یک روزه تحقیق و پروپوزال نویسی برگزار شد.

کارگاه یک روزه تحقیق و پروپوزال نویسی برگزار شد.

توجه  خاصی که در دهه اخیر در جهان به آموزشهای تخصصیو مخصوصا کارگاههای آموزشی معطوف شده است ، حاکی از این حقیقت است که این آموزشها تنها راه تربیت نیروی انسانی متخصص و ابزار مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات ، محصولات و ابداع و نو آوری است .

با توجه به اینکه رشد سریع تکنولوژی، تغییرات و تاثیرات عمیقی در مسائل اجتماعی و اقتصادی بدنبال داشته است، اتخاذ روشهایی که هماهنگ کننده برنامه های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تحول و متضمن تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد، اجتناب ناپذیر است.

در همین راستا و با هدف تربیت نیروی متخصص در رشته عمران کارگاه یک روزه تحت عنوان " تحقیق و پروپوزال نویسی" روز پنجشنبه مورخ 14/ 09/ 97  در سالن اجتماعات برگزار گردید. تدریس این دوره بر عهده دکتر هادی فقیه ملکی و دکتر المیرا خاکسار بود. در این کارگاه به بیان تعاریف بنیادی و طرز نوشتن یک تحقیق و پروپوزال پرداخته شد.

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت انتشار: ۱۲:۲۰

کلید واژه ها: رشته عمران کارگاه آموزشی هفته پژوهش تحقیق


( ۳ )

نظر شما :