تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت انتشار: ۰۹:۳۳

آینده پژوهی فناوری و آشنایی با مبانی علوم شناختی

کلید واژه ها: دانشگاه آیندگانفن تاک


۲ رای

نظر شما :