تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت انتشار: ۰۹:۵۰

اطلاعیه دریافت تخفیف دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

دانشجویان حائز شرایط دریافت تخفیف دانشجویی میتوانند از تاریخ 97/08/20 لغایت 97/09/20 پس از تکمیل فرم تخفیف شهریه به حوزه ریاست (خانم مقدم ) مراجعه نمایند.

تاریخ فوق قابل تمدید نمی باشد.

                                                                                                                              معاونت اداری و مالی


( ۳ )

نظر شما :