برگزاری جلسه مدیران گروه و ریاست  در سال جدید
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ساعت انتشار: ۱۴:۵۰

برگزاری جلسه مدیران گروه و ریاست در سال جدید

اولین جلسه مدیران گروه و ریاست در سال جدید روز سه شنبه مورخ 21/ 01/ 1397 در اتاق جلسات با حضور مدیران گروه برگزار گردید.

 در این جلسه دکتر سید اسماعیل نجفی، ریاست موسسه آموزش عالی آیندگان، ضمن تبریک سال نو و آرزوی سلامت و بهروزی برای همکاران در خصوص مسائل مربوط به گروههای مختلف برنامه های آتی موسسه صحبت کرد. سپس هر یک از مدیران گروه گزارش جامع از عملکرد گروه ارائه نمودند.

 

کلید واژه ها: جلسهمدیران گروهعملکرد


نظر شما :