اطلاعیه دفاع‌های ۱۸ و ۱۹ بهمن

اطلاعیه دفاع‌های 18 و 19 بهمن

جلسه دفاع دانشجو آقای وفادار- مهدی رشته مهندسی عمران- مدیریت ساخت روز سه شنبه  18/11/1401ساعت11:00

موضوع: بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین پروژه های بازسازی پس از وقوع سیل (مطالعه موردی پروژه بازسازی پس از وقوع سیل سال 97در شهرستان تنکابن)

استاد راهنما: آقای دکتر عدالت پناه

استاد مشاور: آقای دکتر فقیه ملکی

استاد داور: خانم دکتر نجاتی

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو آقای دلیلی- ابوطالب رشته مهندسی عمران- مدیریت ساخت روز سه شنبه  18/11/1401ساعت11:30

موضوع: شناسایی موانع و ریسک های مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های ساخت و سازشهری (مورد مطالعه شهرستان تنکابن)

استاد راهنما: آقای دکتر عدالت پناه

استاد مشاور: آقای دکتر فقیه ملکی

استاد داور: خانم دکتر نجاتی

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو آقای مرشدی سید مرتضی رشته مهندسی عمران- مدیریت ساخت روز سه شنبه  18/11/1401ساعت12:00

موضوع: بررسی تاثیر استفاده همزمان از مدیریت ناب و چابک در پروژه های ساخت و نوسازی مدارس در شهرستان تنکابن

استاد راهنما: آقای دکتر عدالت پناه

استاد مشاور: آقای دکتر فقیه ملکی

استاد داور: خانم دکتر نجاتی

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو خانم طباطبایی- سیده سارینا رشته روانشناسی روز چهارشنبه  19/11/1401ساعت08:00

موضوع: مقایسه بهزیستی معنوی، انعطاف پذیری شناختی و کیفیت خواب زنان شاغل و غیر شاغل

استاد راهنما: خانم دکتر صادقی

استاد مشاور: آقای دکتر هاشمی

استاد داور: آقای دکتر ترخان

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو خانم جلالی دهنو- رویا  رشته روانشناسی روز چهارشنبه  19/11/1401ساعت08:30

موضوع: اثر بخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ناامیدی،نشخوار خشم و نشخوار فکری زنان مبتلا به اختلال افسردگی

استاد راهنما: خانم دکتر صادقی

استاد مشاور: آقای دکتر ترخان

استاد داور: آقای دکتر هاشمی

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو فلاح ارجستان-مهدی رشته روانشناسی روز چهارشنبه  19/11/1401ساعت09:00

موضوع: پیش بینی تکانشگری افراد به مواد محرک بر اساس تجارب ناخوشایند کودکی، راهبردهای تنظیم هیجان و سر سختی روانشناختی

استاد راهنما: خانم دکتر هاشمی

استاد مشاور: خانم دکتر صادقی

استاد داور: آقای دکتر ترخان

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت انتشار: ۱۰:۴۹

نظر شما :