اطلاعیه دفاع‌های ۱۱ و ۱۲ بهمن

زمان دفاع‌های سه شنبه و چهارشنبه 11 و 12 بهمن

جلسه دفاع دانشجو آقای مسیب نادری بلداجی رشته مهندسی مکانیک روز سه شنبه  11 بهمن ساعت 13:00
موضوع: آنالیز انرژی و اگزرژی و بهینه سازی سیکل تبرید جذبی دو اثر همراه با حرارت اتلافی  
استاد راهنما: خانم دکتر سجودی
استاد مشاور: آقای دکتر محدث دیلمی
استاد داور: آقای دکتر مسلمی
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو آقای مهدی فلاح رشته روانشناسی روز چهارشنبه  12/11/1401ساعت 08:00
موضوع: پیش بینی تکانشگری افراد مبتلا به مواد محرک بر اساس تجارب ناخوشایند کودکی، راهبردهای تنظیم هیجان و سر سختی روانشناختی
استاد راهنما: آقای دکتر هاشمی
استاد مشاور: خانم دکتر صادقی
استاد داور: خانم دکتر عبدالکریمی
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو خانم بشرا احمد نیای رشته روانشناسی روز چهارشنبه 12 بهمن ساعت 08:30
موضوع: اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر وسواس فکری- عملی و کمال گرایی منفی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه
استاد راهنما: خانم دکترصادقی
استاد مشاور: آقای دکتر ترخان
استاد داور: خانم دکتر عبدالکریمی
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو خانم مرضیه درویش امیری رشته روانشناسی روز چهارشنبه  12 بهمن ساعت00 :09
موضوع: بررسی و مقایسه خواص مکانیکی بتن های سبک حاوی فوم و خاکستر بادی مسلح شده با لاستیک های ضایع رابطه‌ی بین طرحواره های ناسازگار اولیه و خودتنظیمی هیجانی با رفتارهای پرخطر دانش آموزان  دختر مقطع دوم متوسطه
استاد راهنما: خانم دکترصادقی
استاد مشاور: آقای دکتر ترخان
استاد داور: خانم دکتر عبدالکریمی
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسات دفاع به صورت حضوری برگزار می‌گردد.

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت انتشار: ۱۱:۳۷

کلید واژه ها: دفاع هفته دفاع مقدس


نظر شما :