نحوه ارزشیابی درس تربیت بدنی ۱ و ۲

به اطلاع دانشجویانی که در ترم اول سال تحصیلی 1402- 1401 درس تربیت بدنی ۱ و ۲ را اخذ نموده اند می رساند ارزشیابی این دروس بر مبنای تهیه پروژه با دستورالعمل زیر می باشد:

1.انتخاب یک رشته ی ورزشی  به دلخواه

2.ارسال ویدیو حاوی آموزش تکنیک  های رشته ورزشی(حداقل 2 تکنیک) به شماره واتساپ زیر حداکثر تا تاریخ 1401/11/15

مثال: انتخاب رشته ورزشی والیبال و  ارسال ویدیو (آموزش تکنیک پنجه و آموزش تکنیک ساعد)

بدیهی است ارسال پروژه تا تاریخ مذکور، ملاک ارزیابی و درج نمره خواهد بود و به پروژه هایی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره واتساپ ارسال ویدئو پسران: 09128474998 (آقای شاپوری)

شماره واتساپ ارسال ویدئو دختران: 09372717709

 

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ ساعت انتشار: ۱۳:۴۹

( ۱ )

نظر شما :