اخبار

ثبت نام کنکور کاردانی آغاز شد.

ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی ۹۹ از امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آغاز می‌شود.

ادامه مطلب
گفتگو با دکتر حسین زاده لطفی :نقش موسسات آموزش عالی در توسعه

گفتگو با دکتر حسین زاده لطفی :نقش موسسات آموزش عالی در توسعه

نقش موسسات آموزش عالی در رشد و توسعه ی کشور غیرقابل انکار است. یکی از مهمترین ارکان توسعه دانشگا ه ها هستند. وضعیت موسسات عالی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فضای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه تاثیر می گذارد. امروزه ارتباط دانشگاه و صنعت تا حد هشدار دهند های کم شده و تبعات این

ادامه مطلب