دفتر چه تلفن دانشگاه

ردیفنام واحدداخلی
27تربیت بدنی135
1تلفن خانه101
17دانشکده علوم انسانی122
21دبیر خانه125
25روابط عمومی131
2فکس104
16مدیر آموزش121
26مدیر اداری132
18مدیر دانشجویی128
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۸ مورد.