فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علوم انسانیمدیریتمدیریت امور بانکی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت بازرگانی- بازاریابی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیمدیریتمدیریت فناوری اطلاعات -کسب و کار الکترونیک -کارشناسی ارشد
علوم انسانیمدیریتمدیریت مالی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت مالی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیروانشناسیمشاوره-کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمکانیک خودرو -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسي صنايع -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي کامپيوتر-نرم افزار -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - مدارات مجتمع الکترونیک -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی حرفه ای تاسیسات -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع غذایی -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع- مهندسی مالی -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی کامپیوتر- نرم افزار -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری -کارشناسی ارشد
هنر و معماریمعماریمهندسی معماری -کارشناسی ارشد