روز سینما

۲۱ شهریور ۱۴۰۰

 روز سینما- روز گرامیداشت برنامه نویسانروز مبارزه با تروریسم

۰۸ شهریور ۱۴۰۰

 انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم


روز داروساز

۰۵ شهریور ۱۴۰۰

روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز