ارتحال حضرت زینب (س)

تاریخ : ۰۹ اسفند ۱۳۹۹

ارتحال حضرت زینب (س)- تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه معظمه