آغاز جنگ تحمیلی

تاریخ برگزاری : ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مناسبات

آغاز جنگ تحمیلی - آغاز هفته دفاع مقدس