روز بزرگداشت علامه مجلسی

تاریخ برگزاری : ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ مناسبات

روز بزرگداشت علامه مجلسی