سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)

تاریخ برگزاری : ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ مناسبات

سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)