روز ادبیات کودکان و نوجوانان

تاریخ برگزاری : ۱۸ تیر ۱۳۹۸ مناسبات

روز ادبیات کودکان و نوجوانان روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام