وفات حضرت خدیجه کبری (س)

تاریخ برگزاری : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناسبات

وفات حضرت خدیجه کبری (س) و روز بزرگداشت زبان فارسی