آیین افتتاح نمایشگاه پوستر استاد محمد جمشیدی

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۶