آرشیو دستاوردها

دومین جشنواره آشپزی برگزار شد

دومین جشنواره آشپزی برگزار شد

دومین جشنواره آشپزی موسسه آموزش عالی آیندگان به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی، دکتر همایون بهشتی، مدیریت فرهنگی و دانشجویی، دکتر محمد صابری، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار شد.

بیشتر