نائب قهرمانی مجتبی گلیج در مسابقات کشتی آسیایی

تعداد بازدید:۱۱۰۲
دسـتاورد هـای فـرهـنگـی
کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات آسیایی را به جامعه کشتی ایران، هموطنان و همشهریان عزیز و دانشجویان دانشگاه آیندگان تبریک
 نائب قهرمانی مجتبی گلیج در مسابقات کشتی آسیایی

کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات آسیایی را به جامعه کشتی ایران، هموطنان و همشهریان عزیز و دانشجویان دانشگاه آیندگان تبریک عرض نموده انشاالله شاهد افتخار آفرینی مجدد و موفقیت های مقتدرانه تان در عرصه های ملی و بین المللی باشیم