دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها برگزار شد.

۰۷ آبان ۱۳۹۹ | ۱۸:۵۹
تعداد بازدید:۷۲۴
دوازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها موسوم به DEA ۱۲ در ایران و به میزبانی موسسه آموزش عالی آیندگان در روزهای ۳۰ مهر لغایت ۲ آبان ماه به صورت مجازی و برخط با حضور اساتید برتر این رشته در شهرستان تنکابن برگزار شد
دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها برگزار شد.

دوازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها موسوم به DEA ۱۲ در ایران و به میزبانی موسسه آموزش عالی آیندگان در روزهای ۳۰ مهر لغایت ۲ آبان ماه به صورت مجازی و برخط با حضور اساتید برتر این رشته در شهرستان تنکابن برگزار شد