برگزاری نشست تخصصی رشته حسابداری

۰۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۷
تعداد بازدید:۳۰۹۶
اولین نشست علمی شاخه دانشجویی انجمن حسابداری مدیریت ایران مورخ ۲۷ آذر ۹۸ به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و با سخنرانی جناب آقای دکتر رهنمای رودپشتی و دکتر ایمنی با محوریت "بهایابی" در موسسه آموزش عالی آیندگان برگزار شد.
برگزاری نشست تخصصی رشته حسابداری

اولین نشست علمی شاخه دانشجویی انجمن حسابداری مدیریت ایران مورخ ۲۷ آذر ۹۸ به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و با سخنرانی جناب آقای دکتر رهنمای رودپشتی و دکتر ایمنی با محوریت "بهایابی" در موسسه آموزش عالی آیندگان برگزار شد.