مسابقه ملی رباتیک آیندگان (ربووات ۲۰۱۹)- ۲۲ و ۲۳ آبان ۹۸

۰۳ آذر ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۹ دســتاورد هـای پـژوهـشی
تعداد بازدید:۲۱۳۶
اولین دوره مسابقات کشوری رباتیک آیندگان موسوم به «روبووات ۲۰۱۹» به میزبانی موسسه آموزش عالی آیندگان در شهرستان تنکابن با حضور ۱۵۰ تیم از سراسر کشور روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه برگزار شد.
مسابقه ملی رباتیک آیندگان (ربووات ۲۰۱۹)- ۲۲ و ۲۳ آبان ۹۸

اولین دوره مسابقات کشوری رباتیک آیندگان موسوم به «روبووات 2019» به میزبانی موسسه آموزش عالی آیندگان در شهرستان تنکابن با حضور 150 تیم از سراسر کشور روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه برگزار شد.