دومین دوره مسابقه ملی سازه‌های ماکارونی برگزار شد

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۰ دســتاورد هـای پـژوهـشی
تعداد بازدید:۲۳۰۴
برای دومین بار، مسابقه ملی سازه‌های ماکارونی توسط گروه عمران موسسه آموزش عالی آیندگان و همکاری گروه ایران خرپا، با حضور علاقمندان به این مسابقه علمی و مهیج در سالن اجتماعات موسسه آیندگان برگزار شد
دومین دوره مسابقه ملی سازه‌های ماکارونی برگزار شد

برای دومین بار، مسابقه ملی سازه‌های ماکارونی توسط گروه عمران موسسه آموزش عالی آیندگان و همکاری گروه ایران خرپا، با حضور علاقمندان به این مسابقه علمی و مهیج در سالن اجتماعات موسسه آیندگان برگزار شد