آیین افتتاح نمایشگاه پوستر " هنر آیندگان" برگزار شد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۷ دسـتاورد هـای فـرهـنگـی
تعداد بازدید:۱۵۴
آیین افتتاح نمایشگاه پوستر استاد محمد جمشیدی، تحت عنوان " هنر آیندگان" روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه آیندگان افتتاح شد.
آیین افتتاح نمایشگاه پوستر " هنر آیندگان" برگزار شد.

آیین افتتاح نمایشگاه پوستر استاد محمد جمشیدی، تحت عنوان " هنر آیندگان" روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه آیندگان افتتاح شد.