اولین کنفرانس منطقه‌ای معماری و شهرسازی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۲ دســتاورد هـای پـژوهـشی
تعداد بازدید:۹۱۴
برای نخستین بار کنفرانس منطقه‌ای "معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژ‌های نوین و انرژی‌های پاک" توسط گروه معماری دانشگاه آیندگان و با حضور
اولین کنفرانس منطقه‌ای معماری و شهرسازی

برای نخستین بار کنفرانس منطقه‌ای "معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژ‌های نوین و انرژی‌های پاک" توسط گروه معماری دانشگاه آیندگان و با حضور صاحبنظران این رشته در دانشگاه آیندگان برگزار شد.