دستاوردها

اخذ درجه Q۲  نشریه علمی موسسه

اخذ درجه Q۲ نشریه علمی موسسه

باعث مسرت است که اعلام داریم نشریه‌ی "Journal of Applied Research on Industrial Engineering" " موفق به کسب درجه علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) -رتبه: ب- گردید. اخذ درجه Q۲ با ضریب تأثیر ۰/۱۱۸ در ISC

بیشتر
اخذ درجه Q۱  نشریه علمی موسسه

اخذ درجه Q۱ نشریه علمی موسسه

باعث مسرت است که اعلام داریم نشریه‌ی " تصمیم گیری و تحقیق در عملیات" موفق به کسب درجه علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT) -رتبه: الف- گردید. اخذ درجه Q۱ با ضریب تأثیر ۰/۱۹۲ در ISC

بیشتر
ارتقا درجه علمی نشریه IJREI

ارتقا درجه علمی نشریه IJREI

افتخاری دیگر برای موسسه آموزش عالی آیندگان: باعث مسرت است که اعلام داریم نشریه " International Journal of Research in Industrial Engineering" موفق به گرفتن درجه علمی پژوهشی وزارت علوم(MSRT) گردید: https://journals.msrt.ir/home/detail/۱۱۹۲۰

بیشتر
دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها برگزار شد.

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها برگزار شد.

دوازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها موسوم به DEA ۱۲ در ایران و به میزبانی موسسه آموزش عالی آیندگان در روزهای ۳۰ مهر لغایت ۲ آبان ماه به صورت مجازی و برخط با حضور اساتید برتر این رشته در شهرستان تنکابن برگزار شد

بیشتر