برق - الکترونیک

 

 

نام : فرشته

نام خانوادگی : پورآهنگریان

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مهندسی برق- الکترونیک

پست الکترونیک : poorahangarian@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۷