کارشناس آموزشی گروه عمران

 

نام : حامد

نام خانوادگی : نحوی

مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی عمران

پست الکترونیک : h.nahvi@aihe.ac.ir

 

کارشناس گروه های آموزشی عمران

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۶