برق - قدرت

 

 

نام : محمد

نام خانوادگی : صابری

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مهندسی برق- قدرت

پست الکترونیک : saberi@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۷