صنایع

 

 

نام : احمد

نام خانوادگی : عدالت پناه

مدرک تحصیلی :  دکترا ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

پست الکترونیک : saedalatpanah@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷