عمران

 

 

نام : حسین

نام خانوادگی : معصومی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا عمران - سازه

پست الکترونیک : h.masoomi@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۶