امروز : پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶


آیین نامه ها و مقررات  
 

 آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی های سال ۱۳۹۲ و قبل از آن ( پیوسته و ناپیوسته )

 آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی های سال ۱۳۹۳ و بعد  از آن ( پیوسته و ناپیوسته )

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه برگزاری امتحانات

آیین نامه مربوط به دانشجویان انصرافی و انتقالی

 

 


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ,۲۲ آذر , ۱۳۹۱

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان