امروز : پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶


معاونت اداری – مالی  
 

 

–        نام و نام خانوادگی: مهدی رحیمی

–        رشته تحصیلی : مدیریت برنامه ریزی آموزشی

–        مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

–        محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد تنکابن

–         آدرس الکترونیکی :  Rahimi@Aihe.ac.ir      

 


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ,۲۲ آذر , ۱۳۹۱

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان