امروز : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶


فرمهای اداره آموزش  
 

۱ – انتقال دائم

۲ – درخواست انصراف از تحصیل

۳ – درخواست حذف پزشکی

۴ – درخواست حذف ترم

۵ – درخواست شورای آموزشی پژوهشی

۶ – درخواست مرخصی تحصیلی

۷ – فرم درخواست صدور گواهی تدریس


 فرمهای معادلسازی

۱ – ضمیمه معادل سازی دروس

۲ – فرم درخواست معادلسازی دروس

۳ – فرم تطبیق واحد معادلسازی


 

فرمهای مهمانی و انتقالی

۱ – فرم درخواست انتقال – مهمان الف

۲ – فرم درخواست انتقال – مهمان ب


فرمهای معرفی به استاد

۱ – فرم معرفی دانشجو جهت معرفی به استاد

۲ – فرم اخذ نمره درس معرفی به استاد

 


 

 

 

 

 

تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ,۶ مهر , ۱۳۹۴

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان