امروز : جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶


اعضای هیات علمی  
 

تمام وقت:


 

نام :   فرشته

نام خانوادگی :  پورآهنگریان

مدرک تحصیلی :   دکترای مهندسی برق – الکترونیک

پست الکترونیکی : Poorahangarian@aihe.ac.ir

—————————————————————————————————————-

 

نام :   احمد

نام خانوادگی :  رضایی جوردهی

مدرک تحصیلی :  دکترای مهندسی برق – الکترونیک

پست الکترونیکی : Dr.Rezaei@aihe.ac.ir

—————————————————————————————————————-

نام :   سونا

نام خانوادگی :  مرجب

مدرک تحصیلی :  کارشناس ارشد مهندسی برق – الکترونیک

پست الکترونیکی : Morajab@aihe.ac.ir

—————————————————————————————————————-

نام :   همایون

نام خانوادگی :   بهشتی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی IT

پست الکترونیکی :    Beheshti@aihe.ac.ir

—————————————————————————————————————-

 

نام :  آمنا

نام خانوادگی :  قنبری

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیکی :   Ghanbari@aihe.ac.ir

 

 


نیمه وقت:

 

نام : سید یاسر

نام خانوادگی : بزرگی

محل تولد : بابل

سال تولد : ۱۵/۴/۱۳۵۹

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

مدرک تحصیلی : دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه تکنولوژی مالزی

____________________________________________________________________________________________________

 


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ,۱۸ شهریور , ۱۳۹۴

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان