امروز : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶


واحد حراست  
 
 

دیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

سمت

محل خدمت

۱

حسن

نژاد مقدم

 میکروبیولوژی

کارشناسی

مسئول واحد حراست

حراست

۲

حسین

فتحی

تربیت معلم

دیپلم

کارشناس واحد حراست

حراست

۳

سیده زهرا مومنی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

کارشناس واحد حراست

حراست


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ,۲۹ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان