امروز : پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶


کارکنان دانشگاه  
 
 

۱

ریاست دانشگاه

۲

معاونتها

۴

ریاست دانشکده برق و کامپیوتر

۳

آموزش

۴

اداری – مالی

۵

پژوهش و فناوری

۶

دانشجویی – و فرهنگی

۷

مشاوران

۸

حراست

۹

خدمات


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ,۲۹ بهمن , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان