امروز : پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶


کارکنان مالی  
 
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

سمت

محل خدمت

۱

مهدی

رحیمی

مدیریت برنامه ریزی آموزشی

فوق لیسانس

معاون

معاونت اداری – مالی

۲

مهدی

مسلمی

مهندسی مکانیک

دکتری

مدیر اداری

واحد اداری

۳

زهرا

سلیمان نژاد

حسابداری

لیسانس

مدیر امور مالی

واحد مالی

۴

هادی

انزائی

حسابداری

فوق لیسانس

کارشناس امور مالی

واحد مالی

۵ طاهره نژاد مقدم

کامپیوتر

دیپلم

کارشناس امور اداری

دبیرخانه

۶ سمانه بخشی پور

مدیریت بازرگانی

لیسانس

کارشناس امور اداری

واحد اداری

۷ ندا حسینی

آموزش زبان انگلیسی

لیسانس

کارشناس امور اداری

واحد اداری

۸ محبوبه بحری

مهندسی کامپیوتر

فوق لیسانس

کارشناس امور اداری

واحد اداری

 


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : شنبه ,۱۳ دی , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان