امروز : پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶


هیات موسس  
 
 

عکس

نام و نام خانوادگی

ردیف

حجت السلام سید محسن پاکنهاد

۱

دکتر محمد فلاح گروی

۲

دکتر هوشنگ نحوی

۳

دکتر عبدالرضا سرو قد مقدم

۴

دکتر بهرخ حسینی هاشمی

۵

دکتر شاهرخ حسینی هاشمی

۶

دکتر منصور نیکخواه بهرامی

۷


 

 

 

 


تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ,۸ دی , ۱۳۹۳

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي آيندگان مي باشد.
طراحـي و اجرا :موسسه آموزش عالی آیندگان